नवीन वेब साइट “ज्ञानोदय १९५८-१९६३”

http://dnyanodaya.wordpress.com ही माझी नवीन वेब साइट आहे. ज्ञानोदय ह्या मराठी ख्रिस्ती मासिकाचे १९५८-१९६३ ह्या कालावधीतील अंक येथे वाचता येतील. त्या काळात माझे वडील रत्नाकर हरी केळकर हे त्याचे संपादक होते.
– रंजन केळकर

dnyanodaya-blog-thumbnail

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र १६:११)

“जीवनाचा मार्ग तू मला दाखवतोस.” (स्त्तोत्र १६:११)
छायाचित्र – स्टेफनी तिवारी, यू एस ए
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा
wallpaper-ps-16-11

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र ५:३)

“हे परमेश्वरा, प्रातःकाळी मी माझी प्रार्थना तुला सादर करीन…” (स्त्रोत्र ५:३)
छायाचित्र – रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक कराwallpaper-ps-5-3

मराठी बायबल वॉलपेपर (इफिस २:८)

“तुमचे विश्वासाद्वारे कृपेने तारण झाले आहे… ” (इफिस २:८)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर 
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक कराwallpaper-eph-2-8