मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र २३:२)

“तो मला हिरव्या कुरणात बसवतो.” (स्तोत्र २३:२)
छायाचित्र – स्टेफनी तिवारी, यू एस ए
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक कराWallpaper Psalm 23 2 A

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र १८:६)

“मी संकटात परमेश्वराचा धाव केला… ” (स्त्रोत्र १८:६)
छायाचित्र – रंजन केळकर, सेन्ट थॉमस चर्च, थुंबा, केरळ 
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक कराWallpaper Psalm 18 6

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र १०८:४)

“तुझे प्रेम ढगांपेक्षाही उंच आहे. ” (स्त्रोत्र १०८:४)
छायाचित्र – रंजन केळकर, सेन्ट थॉमस चर्च, थुंबा, केरळ 
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा
Wallpaper Psalm 108 4

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र १३९:९-१०)

“समुद्राच्या अगदी पलीकडच्या तीरावरही …. ” (स्त्रोत्र १३९:९-१०)
छायाचित्र – रंजन केळकर, थुंबा, केरळ
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा
Wallpaper Psalm 139 9 10