व्हॅलेन्टाइन्स डे २०२० साठी मराठी बायबल वॉलपेपर

“प्रीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे…” (१ करिंथ १३:४)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र ११८:२४)

“आजचा दिवस परमेश्वराने घडवलेला आहे.” (स्तोत्र ११८:२४)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (रोम. १५:१३)

“आशेचा देव तुम्हाला आनंदाने व शांतीने भरो….” (रोम. १५:१३)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (१ करिंथ ३:७)

“… वाढवणारा देव आहे.” (१ करिंथ ३:७)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा