मराठी बायबल वॉलपेपर (मत्तय ८:१७)

“त्याने आमच्या व्याधी स्वतःवर घेतल्या, त्याने आमचे रोग वाहिले.” (मत्तय ८:१७)
छायाचित्र – उल्का केळकर
वॉलपेपर डाऊनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (योहान १६:३३)

प्रभू येशू म्हणाला, “जगात तुमच्यावर दुःख येईल, पण धीर धरा, मी जगाला जिंकलं आहे.” (योहान १६:३३)
छायाचित्र – उल्का केळकर, पुणे
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा.

मराठी बायबल वॉलपेपर (१ करिंथ १३:१)

“माझ्या ठायी प्रीती नसली तर मी काहीच नाही.” (१ करिंथ १३:१)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर, पुडुचेरी
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा.

मराठी बायबल वॉलपेपर (लूक २:१४)

ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव, पृथ्वीवर शांती, मनुष्यांवर कृपा. (लूक २:१४)
छायाचित्र – डॉ, रंजन केळकर
वॉलपेपर डाऊनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा