‘व्हॅलेन्टाइन्स डे’ २०२२ साठी मराठी बायबल वॉलपेपर

प्रीती हेवा करत नाही. (१ करिंथ १३.४)
कलाः डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा.

व्हॅलेन्टाइन्स डे २०२० साठी मराठी बायबल वॉलपेपर

“प्रीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे…” (१ करिंथ १३:४)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र ११८:२४)

“आजचा दिवस परमेश्वराने घडवलेला आहे.” (स्तोत्र ११८:२४)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (रोम. १५:१३)

“आशेचा देव तुम्हाला आनंदाने व शांतीने भरो….” (रोम. १५:१३)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा