मराठी बायबल वॉलपेपर (१ करिंथ १३:१)

“माझ्या ठायी प्रीती नसली तर मी काहीच नाही.” (१ करिंथ १३:१)
छायाचित्र – डॉ. रंजन केळकर, पुडुचेरी
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा.

Advertisements

मराठी बायबल वॉलपेपर (लूक २:१४)

ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव, पृथ्वीवर शांती, मनुष्यांवर कृपा. (लूक २:१४)
छायाचित्र – डॉ, रंजन केळकर
वॉलपेपर डाऊनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा

मराठी बायबल वॉलपेपर (स्तोत्र १४६:१)

“परमेश्वराचे स्तवन करा.” (स्तोत्र १४६:१)
छायाचित्र – स्टिफेनिया तिवारी, यु.एस.ए.
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा.

मराठी बायबल वॉलपेपर (मत्तय ५:५)

“जे सौम्य ते धन्य!” (मत्तय ५:५)
छायाचित्र – रंजन केळकर, ला रॉयल मेरिडिअन, चेन्नई
वॉलपेपर डाउनलोड करायला प्रतिमेवर क्लिक करा